top of page

Certifikáty

Společnost Garantstav Strakonice se dlouhodobě snaží poskytovat svým zákazníkům kvalitní služby na vysoké úrovni. Jedním z kroků k posílení důvěry našich zákazníků je i zavedení systému řízení jakosti a životního prostředí dle ČSN EN ISO 9001:2015 a 14001:2015.

Politika jakosti a životního prostředí

Systém managementu jakosti a životního prostředí tvoří integrovaný systém řízení společnosti GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost tohoto systému a proto vyhlásilo tuto politiku jakosti a životního prostředí

Systém managementu jakosti

Záleží nám na spokojenosti našich zákazníků, a proto se snažíme porozumět jejich současným i budoucím potřebám, splňovat jejich požadavky a snažit se překonávat jejich očekávání. Chceme ubezpečit naše zákazníky, že naší snahou a hlavním cílem je především kvalita díla. Chceme zákazníkům maximálně vycházet vstříc jak v otázkách plnění jejich požadavků a přání, tak v otázkách dostupnosti cen a termínu.

Systém managementu environmentu

Společnost GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o. se zavazuje neustále zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení svých podnikatelských aktivit. Zavazujeme se k udržení podmínek zdravého životního prostředí a k plnění všech relevantních právních požadavků a jiných požadavků, kterým společnost podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům. Společnost předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí. Postupně se snažíme orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů. Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí. Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů. Zavazujeme se k neustálému zlepšování integrovaného systému řízení jakosti a environmentu.

Politika jakosti a životního prostředí - ke stažení

bottom of page